Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.07.2017 20:35 - Скрит символизъм в Йоан
Автор: bogoizbrania Категория: Лични дневници   
Прочетен: 232 Коментари: 0 Гласове:
1Скрит символизъм в Йоан

Евангелието трябва да се раздели на две части, до глава 14 е първата книга в Библията, чиято цел е да остави на бъдещите поколения информация за обединението на Англия. Цялата Библия не е за близкият изток, а за Англия от началото и средата на 18-ти век и главана тематика е създаване на обединена църква и единна държава с един крал и парламент.

Йоан 1

Главата започва със Словото Божие, продължава с Йоан кръстител, вероятно реала личност проповядваща обединението на островът. Йоан споменава за Исус, образ на идеята за островно обединение и завършва със споменаването на учениците, като в случая това са ученици от университетът в Оксфорд. На които се разчита да бъдат бъдещите епископи ръководители на обединената църква. Повечето имена дават информация за текста, все пак не всички са разгадани.

Ст.17 Moses = the law Jesus Christ = Union Church is strait

Ст.19 Jews = wesT, Levi се среща само в Йн.1:19, в родословието на Лука 3, като име на Матей в Лк.5 и Мк.2:14 и в притчата за нападнатият от разбойниници в Лука 10. Jerusalem е дума означаваща лятното слънцестоене.

Ст.21 Elias = Ст.23 the prophet Esaias =  Ст.24 the prophet Esaias

Ст.28 Bethabara beyond Jordan, е само тук в глави 11 и 12 KJV поставя името Bethany.

Ст.29 и 36 the Lamb of God, Agnus Dei. Фразата за Христос "Божият агнец", е начин да се спомене образа на много английски гербове.

Ст.31 Israel - Island england

Ст.34, 49 he Son of God

Ст.40 Andrew, Simon Peter"s brother. Ст.41 the Messias,

Ст.42 Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas

Ст.44 Bethsaida of Galilee този град обаче се повтаря в 12:21. Но не и в 5:2, където е Bethesda, означава колеж в университета на Оксфорд.

Nathanael е под смокинята, дърво което първначално е било ябълка, но за изместване на географията в близкият изток е заменено със смокиня и двете са символ на философията.

Ст.45 Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nazareth 1:45,46, 18:5,7, 19:19 е някаква дума за Nord.

Ст.51 the Son of man.

Йоан 2

Cana of Galilee е важен код за Canterbury двете делви по три мери дава числото шест, както и разделянето на островът на две архиепископства. Целта на тази история със сватбата е да се даде някаква връзка между кръщението и причастието. Причастието днес е свързано с идеята за получаване на “тялото и кръвта” или словото и изкуплението на спасителя. Но явно в този случай е представяна предишната идея за хлябът, като символ на небесното слово, а виното е добавяно като някакво лекарство.

Ст.12 2:12, 4:46, 6:17,24,59. Capernaum. Ст.13, passover Ст.14 temple

Думата за храм temple е производна на думата за време Tempo, явно празника или събора пасха се е провеждал по времето на лятното слънцестоене. В Йоан няма сграда, а където е думата за храм е само указание за някакво време или период от известно време. 46-те години, в които е граден “храма” е някакво указание за числото 5 символ на югозападният съюз.

Йоан 3

Уникалното за Йоан име Nicodemus е вероятно и код за фразата (Nothing condemn us). Стих 18 се съдържа в този код. Появява се и Йоан кръстител вероятно за да покаже планът за създаване на архиепископството на Йорк. В главата с номер три, числото колкото са лъвовете на обединителният герб на Англия се представя драматично и емоционално философията за осъждане и оправдание. Трите лъва символизират разноправието на регионите на целият остров.

Ст.23  Aenon near to Salim Union is comin

Йоан 4

Жената е безименна, но номерът на главата издава съюзът от четири графства противопоставящи се на доминацията на югозападният съюз от 5 графства представен тук като “петима мъже”. А този йикто ма в момента е показател за временният характер на този съюз. Самария в други части на текста се полза като символ на архиепископът на Йорк. Ст.4:4 a city of Samaria, which is called Sychar, =  .  Ст.43-54 единственото място в Йоан където се споменава за числото седем.

Йоан 5

Главата е  номер колкото са петте сепаратистки югозападни провинции. Сакатите хора са лица в неравнопоставено положение, каквато е била обстановката между отделните региони. Главата е символично представяне за прокламирането на идеята за пълно политическо ранопоставяне между отделните региони.

Йоан 6

Ст.1 the sea of Galilee, which is of Tiberias. Мястото е Лондон в регион наименуван с числото 6, като номерът на главата.

Чудотворното нахранване с 5 хляба и 2 риби е образ за идеята за обединението на съюзите. Югозападният от 5 граства и централният и източният от по две графства. Не случайно националната храна на Англия е “Фиш анд чипс”. Събирането на 12 коша с остатъци показва обединителната роля на единната църква представяна в парламента от 12 епископа. Ходенето по водата на това място е отново начин да се изрази специалният план за бъдещият град съолица. Ст 59 synagogue = ?

Йоан 7

Главата е с чиското ползвано като символ за пулното обединение на острова. След като в предходните глави се поставиха политическите доктрини за обединение и равноправие на страната. В тази се издига на вниманието на читателите и богословската доктрина, която трябва да обедини всички църковни служители. Ст.16, 17 doctrine рядка дума. Ст. 35 Gentiles само тук в Евангелието.

Йоан 8

Числото 8 като дизайн наподобява двукамерният парламент.

Ст.1-11 Това е същата безимена жена като от глава 4, символ на католическата църква на югозапада. Обслужвала е олигарсите, но към нея ще бъде проявена благосклонност, ако не продължава с греховете си.

Йоан 9

Числото 9 има дизайн изобразяващ залезът. Слепият проглежда, вероятно е образ за превъзмогване на силата на тъмнината.

Името на къпалнята Силоам е също английски код, смисъла на думата е

SI - LO - AM - Sin do not LOve AnyMore

Слепият, който проглежда символизира способността на обикновенните хора, да виждат необходимостта от обединението, за разлика от олигарсите.

Йоан 10

Числото 10 е числото на закона и в главата се прокламира чрез притчата за кошарата, овцете и техният пастир законността на обединението. Всякакви други идеологии противящи се на единството и равноправието се заклеймяват като незаконни. Ст. 18 първо споменаване на думата  commandment. Ст.34 и 35 драматичната фраза “вие сте богове” показва спосбността на предстаителите в парламента, включително и епископите да създават закони, както Бог е създал природните.

Йоан 11

Числото 11 е номерът на главата и числото на Йосиф, а Ephraim в ст.54 е град, но в Битие е син на Йосиф. Вероятно с това име се отбелязва някакъв побратимен колеж на дърамският университет. Името Lazarus, of Bethany, е образ за създаването на лондонският университет. Двете му сестри, the town of Mary and her sister Martha, са образи на по-старите университети Оксфорд и Камбридж  Четирите дена в гроба е отбелязване за четирите  университета. В главата се отдават заслуги за ролята на столичният университет за островното обединение.

Ст.16 Thomas, which is called Didymus. Ст.48 the Romans е само тук и на няколко места в Деяния.

Йоан 12

Числото на главата 12 е колкото броят на епискпите в парламента. Първи стих на главата все пак започва с числто 6, с което се указва продължение за лондонската тематика от предходната глава. Самото миене на крака е на Исус от Мария, първото в текста, следващото е в следващата глава, където символизма е по-ясен. Мария като символ на университетът показва пълното приемане на Исус - идеята за обединение. Продължава отчитането на заслугите на източният съюз като интересната символика е в използването на магаре като средство за влизане триумфално в Ерусалим. Магарето има раздвоена челюст съединяваща се в брадичката на която има 6 зъба. Това символизира основаването на обединената столица Лондон в регион 6 или “секс” както е на латински. Магарешката челюст е ползвана и победоносно от Самсон в книгата Съдии.

Ст.15 daughter of Sion = Union. Ст.20 Greeks, от този стих разбираме и къде е измеслен гръцкият, както и латински езици споменат в предходната глава, в Лондонският университет. В контакт с “гърците” е Филип и Андрей образи за философията и науката.

Йоан 13

Във главата със фаталният номер 13 се поставя идеята за създаване на обединена национална църква първоначално ръководено от 12 епископи от различните региони. Предателят Юда Искариотски, тринадесетият апостол е образ за католическата църква. Омиването на нозете е символ за избирането им от краля, не на избори както представителите в парламента. Ст.13:13 Master and Lord има смисъл на господар, на когото се служи, но и на създател, който определя кариерата им. Ст.43 да се обичат едни други означава да си подпомагат кариерата един на друг. Ст. 38 Трикратното отричане е образ за необходимостта от противодейсвие на трите регионални съюза с цел създаване централизирано единство. Фактически проблемен е бил само западния, другите два са създадени, за да му противодействат. Стихът показва и истинският смисъл на герба на архиепископът на Кент. Трите врани, главните лешояди в Англия, ще се нахранят с “мършата” от трите съюза.

Йоан 14

Това би трябвало да е последната глава в първоначалният вариант, където се обещава изпращането на Comforter, the Spirit of truth, Светият дух и се обяснява за връзката на Христос с неговият създател. На църквата се обещава власт, позиция и снабдяване централизирано, както и се намеква за връзка със “Бащата” или the Father. Краят на това Евангелие дава възможнст за продължение на Библията с други книги, но някой явно е решил да продъжи текста с още 6 глави за да заприлича на другите три Евангелия.


  • - - -


Йоан 15

Притчата за лозата е символ за способността на това растение да расте непрекъснато. За разлка от другите овошки лозата е пример за развитие и плодовитост. Ето защо тази притча е поставена именно тук в началото на продължението на старото Евангелие. Тази глава заедно със двете следващи повтаря и развива идеите на глава 14. Като се представя текста по-изразително и драматично. Символите започват от глава 18.

Йоан 16

Обещава се подкрепа със всички средства от страна на Бог в тежката борба със сепаратистите. Главата завършва със уверението че в бъдеще ще се говори без притчи както е бил текста до сега. В другите книги юе има директни поучения, не само

Йоан 17

Молитва на благодарност за новата служба и организация. Драматична и вдъхновяваща.

Йоан 18

Поставя се на разисквания в парламента въпросът за обединението, дебатите са представени с драматични конфликти.

Ст.1 the brook Cedron = debates are open

Ст.10 Malchus Рязането на неговото ухо обозначава изслушване на изказвания.

Ст.13 Анна и Кайяфа са образи за двете камари на парламента. Ст.24

Ст.29 Pilate = table

Петър се отрича 3 пъти?

Моето царство не е от този свят?

Ст.40 Barabbas името показва закриване на разискванията.

Йоан 19

Гласуване и узаконяване на обединението на ново събрание.

Ст.12 Caesar = society Order

Ст.13 Пилат застава на каменното население, за да покаже края на окончателното решение, the Pavement, but in the Hebrew, Gabbatha. прилича на sabbath.

Ст.17  the Hebrew Golgotha

Ст.25 Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother"s sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene.

Cleophas = people, cl=p;  Magdalene = Me England

Това е най-трогателният пасаж в Писанията, на фона на драматичната сцена с разпъването на Христос, до кръста стоят две жени. Образи на народът на Англия, който е заклет по такъв трогателен начин да служи на островното единство.

Ст.36 Костите не се чупят, така се символизира единството на острова.

Ст.38 Joseph of Arimathaea, = Matthew

Йоан 20

Ст.1-23 Гробница в градината напомяне за създаването на Ламбърт Палас. Като първо седалице на църковни водачи и събиране на библиотека достъпна не само за учени и философи на за служители и без завършено образование.

Ст.24-29 Тома е освободен от неверието, явно образ за скептиците от централният съюз, които не са вярвали в успехът на обединението.

Ст.30-31 създава се план за създавяне на Библията.

Йоан 21

Глава представлява описание за някои важни спъпки предприети от комисията за съставяне на Библията.

Опорните точки тук са две, първата е централизиране образите на ученикът, когото Господ обичаше и Петър, втората е броят на извадените риби по чудотворен начин.

Ст.1 at the sea of Tiberias Става на въпрос за морето и река Темза, явно събранието е някъде в Лондон или Кантърбъри.

Ст.2 се изброяват 6 ученика освен Симон Петер, символ за църквата. Близнакът Тома е образ за архиепископа на Йорк, Натанаил от Кана е архиепископа на Кент, Заведеевите синове са представителите на университетите в Durham & London, а безименните други двама ученика са представителите на университетите в Oxford & Cambridge. Това са представителите на комисията съставила Библията със съществуващите 66 книги. Числото 6 е код за двата региона около Лондон с име за номер шест или секс на латински.

Ст.11 153-те риби са всъщност само 3 големи риби. Числата 1 и 5 са добавени за прикритие на смисъла.


Смисълът на трите риби е това. Както изясних по-горе.

https://lh4.googleusercontent.com/3Ud2LP12A1_tBgBzRUFRwL_3gQbwJwSZ3xCaHE3vlmo=w500-h315-no

Както и това

https://lh5.googleusercontent.com/-A5n9az3xJxY/VIdvNiu22WI/AAAAAAAAMis/WgttBRrTUfk/w324-h410-no/Englishcoatofarms.jpg

И това

https://lh6.googleusercontent.com/-EAY3z2zE6Z8/VIdvMklzCoI/AAAAAAAAMik/TRc6axrO97Q/w477-h600-no/Oxford_University_Coat_Of_Arms.svg.png

-*-*-*

Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bogoizbrania
Категория: Лични дневници
Прочетен: 2490056
Постинги: 2254
Коментари: 801
Гласове: 3717
Архив